Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma, 3. vuosi.

Ajatus hallitukseen hakemisesta syntyi kiinnostuksestani urheiluun ja hallitustoimintaan. Näen, että tässä tehtävässä pääsisin yhdistämään näitä molempia. Monipuolinen urheilutaustani sekä opinnoistani kerryttämät tiedot ja taidot myös tukee osaamistani edellä mainituilla alueilla.

Seuran brändin vakiinnuttaminen ja toiminnan kasvattaminen ovat kohteita, joihin koen, että minulla olisi paljon annettavaa. Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen ovat mielestäni tässä ensiarvoisen tärkeässä roolissa. Olisi hyvä luoda selkeät markkinoinnin toimenpiteet ja esimerkiksi vuosikello, jotta erilaisten tapahtumien markkinointi on siten helpompaa ja selkeämpää toteuttaa. Viestinnän kehittämiseksi voitaisiin miettiä tehokkaampaa yliopiston sisäisten ja koko T3-kanavien hyödyntämistä. Näkyvyyttä kasvattamalla saataisiin varmasti lisää jäseniä niin jaosto kuin seuratasollekin.

Tapahtumasektori on hallituksen toiminta-alueista kiinnostavin, sillä olen jo päässyt mukaan suunnittelemaan ensi syksyn liikuntamessuja. Tapahtumien tunnettuuden ja tavoittavuuden parantaminen tukee edellä mainittuja seuran toiminnan vakiinnuttamisen ja toiminnan kasvattamisen tavoitteita. Nykyisellään lajikokeilut ja -esittelyt ovat jo varsin toimivia, mutta niiden huolellisemmalla suunnittelulla ja kokonaisvaltaisemmalla toteutuksella olisi mahdollista saavuttaa parempia tuloksia. Urheilugaalaan pääsin itse osallistumaan ja sen kehittäminen entistäkin paremmaksi olisi erityisen mielenkiintoista.

Tällä hetkellä toimin myös joukkuevoimistelujaoston puheenjohtajana sekä rahastonhoitajana. Aiemmin toimin myös jaostomme viestintävastaavana. Jaostoni ja yleisesti koko seuran toiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2016 lähtien. Mahdin sisäinen ja ulkoinen toiminta on näin ollen tullut tutuksi myös jaoston hallituksen tasolta katsottuna.