Tampereen Akateeminen Mahti

Mahdin pikkujoulut 29.11.2023 🎅

FI//EN

Jouluiset moikkaukset!🎄

Mahdin hallitus järjestää kaikille mahtilaisille yhteiset pikkujoulut syyskokouksen jälkeen 29.11. klo 19 Pankin saunalla (Kuninkaankatu 26). Luvassa on jouluista ruokaa, juomaa, saunomista ja hyvää seuraa!

Jokaisesta jaostosta palkitaan myös yksi MVP huikeilla palkinnoilla!

Kaikki Mahdin jäsenet ovat tervetulleita. Verkkokaupassa on ilmottautumislinkki: https://www.akateeminenmahti.fi/tuote/mahdin-pikkujoulut-2023-%f0%9f%8e%85/

Pikkujoulut ovat ilmaiset Mahdin jäsenille.

TL;DR

MITÄ? Mahdin pikkujoulut

MISSÄ? Pankin saunalla

MILLOIN? 29.11. 19

MITÄ MAKSAA? Ei mitään!!

MIKSI? Pikkujoulukausi on käynnissä!

Terkuin Mahdin hallitus!✨

//

Christmas greetings!🎄

Mahti’s board organizes a common pre-Christmas party for all Mahti members after the autumn meeting on 29.11. at 7 p.m. at Pankki’s sauna (Kuninkaankatu 26). There will be food, drinks, sauna and good company!

One MVP from each division will also be awarded with amazing prizes!

All Mahti members are welcome. There is a registration link in the online store: https://www.akateeminenmahti.fi/tuote/mahdin-pikkujoulut-2023-%f0%9f%8e%85/

The pre-Christmas party is free for Mahti members.

TL;DR WHAT? Mahti’s pre-Christmas party

WHERE? Pankki’s sauna

WHEN? 29.11. at 7 pm

WHAT DOES IT COST? Nothing!!

WHY? The Christmas season is here!

Greetings from Mahti’s board✨

Syyskokous 29.11.2023

Päivämäärä: Keskiviikko 29.11.2023

Aika: klo 18.00

Paikka: Pankin Sauna (Kuninkaankatu 26) + Zoom

Tampereen Akateeminen Mahti ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään keskiviikkona 29.11.2023 klo 18.00 Pankin saunalla, jolloin valitaan myös tulevan vuoden hallitus. Hallitukseen pyrkivät voivat asettua ehdokkaaksi jo ennen syyskokousta.

Kiinnostaako poikkitieteellinen ja vaikuttava järjestötoiminta kampusrajat ylittävässä liikuntaseurassa? Haluatko tulla edistämään opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia ja rakentamaan yhä mahtavampaa liikuntaseuraa tamperelaiseen korkeakouluyhteisöön? Jos vastasit kyllä, niin lähde mukaan Mahdin hallitukseen 2024! Kokemuksen ja CV-merkinnän lisäksi toiminnasta on mahdollista saada myös 2 opintopisteen laajuinen “liikuntatuutorina toimiminen” -kurssisuoritus.

Voit hakea lähettämällä kuvallisen hakemuksen osoitteeseen pj@akateeminenmahti.fi. Kerro hakemuksessa vähän itsestäsi, osaamisestasi ja mihin pestiin olet ensisijaisesti hakemassa. Ehdokkaaksi voit asettua myös syyskokouksessa. Mikäli sinulle jäi asioita pohdinnan alle, laita matalalla kynnyksellä sähköpostia pj(at)akateeminenmahti.fi. Jos et pääse itse kokoukseen, mutta haluaisit hakea hallitukseen, laita ehdokasilmoituksen yhteydessä siitä info, niin voit asettua ehdolle myös poissaolevana. Myös kokouksessa voi asettua vielä ehdolle.

Vaikket itse hakisikaan hallitukseen, tule silti paikalle äänestämään uutta hallitusta! Ehdolle asettumiseen sekä äänestämiseen  vaaditaan Mahdin jäsenyys. Mahdollinen äänestäminen tapahtuu lähettämällä viestillä ääni äänteenlaskijoille, jotka valitaan kokouksessa. Tarkemmat ohjeet äänestyksestä kokouksessa.

Hallituksen välttämättömät vastuualueet:

Puheenjohtaja
• Koordinoi hallituksen eri sektoreiden toimintaa
• Kutsuu ja johtaa hallituksen kokoukset
• Edustaa seuraa ja huolehtii, että tarpeelliset asiat saadaan hoidetuksi

Varapuheenjohtaja
• Toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena
• Tukee puheenjohtajaa sekä muita hallituslaisia tehtävissään
• Voi olla erityisvastuussa jostain hallituksen muusta sektorista

Sihteeri
• Varaa kokoustilat ja julkaisee esityslistat ennen kokouksia
• Ylläpitää kokouksissa pöytäkirjaa
• Vastaa, että pöytäkirjat ja muut asiakirjat dokumentoidaan asianmukaisesti

Talousvastaava
• Tekee tilikauden kirjanpidon
• Suunnittelee ja seuraa taloutta
• Luo laskuja ja tositteita
• Hallinnoi verkkokauppaa
• Kouluttaa ja koordinoi jaostojen rahastonhoitajia

Hallituksen muut vastuualueet:

Tapahtumat (1-2hlö)
• Suunnittelee tapahtumien laajuuden ja järjestelyt
• Päävastuussa tapahtumien toteutuksesta
Urheilutapahtumat: Liikuntaviikot ja Talviliikuntaviikot
Juhlatapahtuma: Vuosijuhla tai urheilugaala tai sitsit tai muu vastaava

Viestintä (1-2hlö)
• Tekee julkaisuja sekä seuran sosiaalisen median kanaville että verkkosivuille
• Tiedottaa seuran yleisistä asioista
• Markkinoi seuran tapahtumia

Sidosryhmät
• Ensisijaisena tehtävänä ylläpitää sisäistä viestiyhteyttä seuran ja sen alaisten lajijaostojen hallitusten välillä
• Lisäksi viestii Mahdin toiminnasta Korkeakouluyhteisön ainejärjestöille sekä killoille

Varusteet
• Huolehtii seuravaatteiden ja muiden varusteiden tilauksista sekä toimituksista, jotka on tähän asti hankittu Intersport Koskikeskusesta

Ohessa liitteenä toimintasuunnitelma, talousarvio ja syyskokouksen esityslista. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viipymättä kokouskutsun saatuaan, kuitenkin viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Liitteet

Toimintasuunnitelma 2023

Seuran kokonaistalousarvio

Kokouksen esityslista (päivitetty 22.11.2023)

Lajikokeilu: Crossfit!

– In English below –
Mitä? Lajikokeilu: Crossfit!
Missä? Crossfit Tampere, Lokomonkatu 25, 33900 Tampere
Milloin? Ke 3.4.2019 klo 20.30-22:00 (Saavuthan paikalle 10 minuuttia ennen tunnin alkua)
Kenelle? Akateemisen Mahdin jäsenille, 20 nopeinta mahtuvat mukaan! Seuran jäseneksi voivat liittyä kaikki korkeakouluyhteisön( TaY, TTY, TAMK) opiskelijat sekä henkilökunta. 
Mitä maksaa? 7,5€ Mahdin jäsenille (Ei-jäsenille lisäksi Mahdin vuosijäsenyys 5,10€ tai ainaisjäsenyys
20€)
Mitä mukaan? Salitreenamiseen sopivat urheiluvaatteet, vesipullo ja hikipyyhe.
Nyt kannattaa olla nopea, sillä Tampereen Akateemisen Mahdin lajikokeilussa on vuorossa crossfittiä!
Crossfit lajina ei paljon esittelyjä kaipaa. Lajissa tehdään monipuolisia fyysisiä harjoitteita. Jos tavallinen
salitreenaminen ei motivoi tai tuota tulosta, crossfit tarjoaa tehokkaat mahdollisuudet treenata
ryhmässä.
Tule kanssamme kokeilemaan, miltä tuntuu crossfit-harjoittelu ammattitaitoisen valmentajan
vetämänä. Ilmoittautuminen on sitova ja peruutus onnistuu vain lääkärintodistuksella.
Ilmoittautuminen päättyy 2.4.2019 klo 23:55.
Linkki mahdin jäsenmaksuun:
https://www.akateeminenmahti.fi/tuote/vuosijasenyys-2018-2019/
LINKKI ILMOITTAUTUMISEEN: https://www.akateeminenmahti.fi/tuote/lajikokeilu-crossfit/
What? Sport tryout: Crossfit!
Where? Crossfit Tampere, Lokomonkatu 25, 33900 Tampere
When? Wednesday 3.4.2019 at 20.30-22:00 (Please be there at least 10 minutes before the class
starts)
For who? Student of Tampere University who are members of the Mahti, 20 quickest will get in! All students and staff of the higher education community(TaY, TTY, TAMK) are welcome to join our sports club. 
How much will it cost? 7,5€ for the members of Mahti (non-members will also have to pay the fee for
joining Mahti, 5,10€)
What do I need to take with me? Indoor sports shoes, a bottle and a sweat towel
Be quick because the next sport try out will be crossfit! Crossfit does not much need introductions. In
crossfit you do diverse physical exercises. If you find normal gym training unmotivating or you are not
satisfied with the results, crossfit offers efficient training in groups. Come to try out how crossfit training
feels like with professional gym instructor. Registration is binding and cancellation is only possible with
certificate from doctor.
Registration ends 2.4.2019 at 23:55.
YOU CAN ENTER VIA THIS LINK: https://www.akateeminenmahti.fi/tuote/lajikokeilu-crossfit/

Lajikokeilu: Hot jooga

Hot Jooga eli kuuma jooga saa nimensä siitä, että harjoitus tapahtuu ruumiinlämpöä korkeammassa, noin 40-asteisessa lämpötilassa. Suo­ri­tus tun­tuu kuu­mas­sa ras­kaam­mal­ta ja syke nou­see kor­ke­am­mal­le. Kuu­mas­ta on hyö­tyä, sillä ke­hoa ve­ny­te­tään pal­jon. Läm­pö te­kee li­hak­sis­ta ja ni­ve­lis­tä elas­ti­sem­pia.

Ilmoittautuminen aukeaa verkkokaupassa myöhemmin.