Tampereen Akateeminen Mahti

Lajikokeilu: Hot jooga

Hot Jooga eli kuuma jooga saa nimensä siitä, että harjoitus tapahtuu ruumiinlämpöä korkeammassa, noin 40-asteisessa lämpötilassa. Suo­ri­tus tun­tuu kuu­mas­sa ras­kaam­mal­ta ja syke nou­see kor­ke­am­mal­le. Kuu­mas­ta on hyö­tyä, sillä ke­hoa ve­ny­te­tään pal­jon. Läm­pö te­kee li­hak­sis­ta ja ni­ve­lis­tä elas­ti­sem­pia.

Ilmoittautuminen aukeaa verkkokaupassa myöhemmin.