UtaSport ry:n kevätkokouksessa on päätettävissä tänä vuonna yhdistyksen kannalta merkittäviä asioita. Yhdistyksen hallituksen määrittämä strategia- ja sääntötyöryhmä on luonut yhdistykselle strategian, joka ulottuu vuoteen 2021 asti. Merkittävämpänä yksittäisenä muutoksena on yhdistyksen nimen vaihtaminen virallisesti Tampereen Akateemiseen Mahtiin. Uuden nimen myötä päätetään myös uudesta logosta. Kokouksessa päätöksenteon pohjana käytettävät materiaalit löytyvät alla olevista linkeistä.

Sääntömuutokset koottuna esityksenä

Uudet säännöt puhtaaksikirjoitettuna, jos esitykset menevät sellaisenaan läpi

Nykyiset, voimassaolevat säännöt:  https://www.utasport.fi/utasport-saannot/

Vuoden 2017 toimintakertomus

Visio- ja strategiapaperi 2021 kokonaisuudessaan

Visio- ja strategiapaperi koottuna esityksenä

Uudet logoehdotukset: (tulee myöhemmin)

Esityslista:

UtaSport ry:n kevätkokous 2018

Päivämäärä: 9.5.2018

Aika: 16:30

Paikka: Tampereen Yliopisto LS C6, Kalevantie 4, 33100 Tampere

 1. 1. Kokouksen avaus
 2. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. 5. Ilmoitusasiat
 6. 6. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2018
 7. 7. Sihteerin valinta
 8. 8. Sääntömuutokset
 9. 9. Vuoden 2017 toimintakertomuksen käsittely
 10. 10. Vuoden 2017 tilinpäätös ja  toiminnantarkastajien lausunnon käsittely
 11. 11. Tili – ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 tili – ja vastuuvelvollisille
 12. 12. Visio- ja strategiapaperin käsittely
 13. 13. Yhdistyksen uuden logon päättäminen
 14. 14. Muut esille tulevat asiat
 15. 15. Kokouksen päättäminen