Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa seuran uuteen nimeen Facebookissa!

UtaSport on vuoden 2017 aikana käynyt sisäistä keskustelua seuran tulevaisuuden kehityksestä. Prosessissa on kartoitettu nykyisiä ongelmia sekä haettu niihin ratkaisuja. Näkyvimpänä muutoksena seura onkin päättänyt yhtenäistää ilmeensä yhdestätoista eri nimestä ja logosta yhdeksi ja yhtenäiseksi brändiksi.

Valitun nimen keksijälle annetaan palkinnoksi lahjakortti, joka oikeuttaa kahden hengen aamiaiseen Tampereen Solo Sokos Hotel Tornissa. Varsinaisen päätöksen uudesta nimestä tekee yhdistyksen syyskokous.

Joulukuussa 2017 aloitettiin seuran sisäisen toiminnan kehittäminen yhtenäistämistyöryhmän (strategiatyöryhmän) perustamisella.  Työryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2018. Sisäisen toiminnan kehittämisen tarve oli tunnistettu vuosien 2015 sekä 2016 hallitusten kokouksissa ja keskusteluissa.

Suurimpia tunnistettuja huolenaiheita toiminnassa ovat olleet:

  • Hallitusten pieni koko ja tätä kautta koko seuran toiminnan jatkuvuus
  • UtaSportin toiminnan tunnettuus ja sen rakenteen sekavuus jäsenistölle
  • Seuran sisäisen tiedotuksen sekä rahaliikenteen ongelmat lajikerhojen ja hallituksen välillä

Etenkin näihin kysymyksiin yhtenäistämistyöryhmä tarttui pohtimalla koko organisaation hallintorakennetta, yhteisiä toimintaprosesseja sekä seuran brändiä.

Yhtenäistämistyöryhmän puheenjohtaja Tuomas Karjanlahti kommentoi prosessia: ”Tavoitteena uudistuksella on luoda olosuhteet, joissa kukin jaosto voi kehittää toimintaansa ja heidän toiminnan tulevaisuus on turvattu niin toimihenkilöiden kuin talouden suhteen. Tavoitteena on myös saada tulevaisuudessa eri jaostojen hallituksiin uusia aktiivisia toimijoita ja pitää toiminta mielekkäänä niin, ettei urheilujoukkueen tai jaoston pyörittämistä koeta taakkana. Yhtenäistämisen tavoitteena on myös paremman yhteenkuuluvuuden tunteen eli “me-hengen” luominen seuramme urheilijoiden ja toimijoiden kesken.”

Lisätietoja prosessista voi kysyä hallitukselta ottamalla yhteyttä verkkosivujen kautta osoitteesta http://utasport.fi/yhteystiedot/

Kilpailu Facebookissa!