UtaSport ry:n pitää sääntömääräisen syyskokouksensa ensi viikolla 16.11.2016.

Paikka: Päätalo RH C1
Aika: 18-20
Paikanpäällä on pientä purtavaa ja juotavaa. Tervetuloa mukaan!

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen sääntöjen 9.1 § mukaan yhdistys pitää vuosittain kaksi (2)
varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa
ja syyskokous loka-marraskuussa. Kutsu varsinaiseen kokoukseen on
julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, mukaan
lukien kutsun lähettämispäivä ja kokouspäivä sähköposti-ilmoituksena
yhdistyksen sähköpostilistalle ja Liikunta-listalle.

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Myönnetään puhe-
ja läsnäolo-oikeus äänioikeutta vailla oleville henkilöille.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat ja katsaus UtaSport ry:n toimintaan vuonna 2016

6. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman vahvistaminen

7. Vuoden 2017 tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksuista
päättäminen

8. Sääntömuutosesitys jäsenmaksuun liittyen

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta

10. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

11. Talousvastaavan valinta

12. Sihteerin valinta

13. Muiden hallitusten jäsenten valinta

14. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen