Tampereen Akateeminen Mahti

Tampereen Akateeminen Mahti on vuonna 2011 perustettu liikuntayhdistys, joka perustettiin TAMY:n liikuntajaoston jatkeeksi tarkoituksenaan edistää Tampereen yliopiston opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuuksia monipuoliseen liikunnan harrastamiseen ja kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan. Yhdistys uudelleenbrändättiin syksyllä 2018 Tampereen Akateemiseksi Mahdiksi. Tätä ennen yhdistys tunnettiin UtaSport ry:nä. Muutoksen yhteydessä yhdistyksessä toimineet eri lajien lajikerhot sulautuivat uuteen yhtenäiseen brändiin.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuuksia monipuoliseen liikunnan harrastamiseen ja kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan. Tarkoituksena on, että yhdistyksen toiminta tukee jäseniään harrastamaan kunto-, harraste- tai kilpaurheilua yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi yhdistys voi kannustaa huippu-urheiluun.

Seuran arvot

Liikunta ja hyvinvointi – Yhdistyksen perusarvona on liikuntakulttuurin ja opiskelijoiden
hyvinvoinnin edistäminen.

Yhdenvertaisuus – Yhdistyksessä vallitsee yhdenvertainen toimintakulttuuri.

Vastuullisuus – Yhdistys on vastuullinen niin toisista henkilöistä kuin ympäristöstään.

Yhteisöllisyys – Yhdistys toimii poikkitieteellisen yhteisön luojana ja liikuntayhteisön kehittäjänä.

Avoimuus – Yhdistys on avoin toiminnassaan.

Laskutus

laskutus@akateeminenmahti.fi

y-tunnus: 2480051-2