Hei,

UtaSport ry:n kevätkokous on torstaina 10.4.2014 klo 18. Kokouksen pääasioina käsitellään vuoden 2013 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä päätetään vuoden 2013 vastuuvapauden myöntäminen asianomaisille. Tämän lisäksi käsittelemme hallituksen kokoonpano muutoksia. Paikalle ovat tervetulleita kaikki jäsenet! Kyseessä on yhdistyksen kokous joten tehdään tiedoksi jäsenille seuraava sääntökohta yhdistyksen säännöistä:

10.2§ Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokoukseen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viipymättä kokouskutsun saatuaan, kuitenkin viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kevätkokous voi päättää asian ottamisesta esityslistalle kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.

Tervetuloa!

Alla kokouksen esityslista:

Kokouspaikka: Päätalo Ls A05

Aika: klo 18:00

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 8§ mukaan kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa . Sääntöjen 8§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen on oltava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla yliopistolla ja sähköposti-ilmoituksena yhdistyksen sähköpostilistalla.

Todetaan paikallaolijat ja äänioikeutetut osallistujat.

3. Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Päätös:

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen Esitys: Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä

5. Vuoden 2013 vuosikertomuksen käsittely Esitys: Hyväksytään vuoden 2013 vuosikertomus Päätös:

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon käsittely ja vahvistaminen Esitys: Kuullaan selvitys vuoden 2013 tilinpäätöksestä ja vuoden 2013 toiminnantarkastajien lausunto. Päätös:

7.Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille Esitys: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2013 tili- ja vastuuvelvollisille Päätös:

8. Muutokset hallituksen kokoonpanossa Esitys: Hyväksymme nykyisen hallituksen jäsenten eropyynnöt ja korvaamme hallituspaikat uusilla jäsenillä. Luottamushenkilöesitykset tehdään kokouksessa. Päätös:

9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen